Koronavirus že v več kot polovici slovenskih občin, ne pa tudi med občani konjiške in zreške

Vsaj en primer okužbe s koronavirusom so do včeraj zabeležili že v 107 slovenskih občinah, kar predstavlja 51 odstotkov vseh občin. Registriranih okuženih pa še vedno ni med občani Slovenskih Konjic in Zreč.
Konjiški štab Civilne zaščite ob tem ponovno sporoča, da se lahko starejši ljudje, tisti, ki nimajo svojcev ali sosedov, in ki potrebujete pomoč pri dostavi nujnih življenjskih potrebščin na dom, obrnejo za pomoč na njih – kontakt: 041 564 924 ali czsk.pomoc@gmail.com. Zrečani pa so med drugim sporočili, da pripravljajo odredba javnim zavodom za zagotovitev stalnega 12-urnega dežurstva nad infrastrukturo, ki je v njihovem upravljanju.