Koronavirus bo vplival tudi na občinske proračune – konjiški župan že napoveduje rebalans

Koronavirus ne spreminja le zdravstvenih kartonov ljudi, ampak tudi še marsikaj drugega. Številne prireditve so morali odpovedati oz. jih prestaviti. Med drugim pa ‘ruši’ tudi za letos sprejete občinske proračune.
Konjiški župan Darko Ratajc je povedal: “Trenutne razmere bodo zagotovo imele posledice tudi za občinski proračun. Odvisno od tega, v koliki meri bodo vplivale na financiranje občin s strani države. V ta namen sem že pozval javne zavode in podjetja k optimizaciji delavnih procesov. Zahteva se maksimalno racionalno in gospodarno poslovanje in ocena vsebinskih in finančnih posledic razmer na njihovo poslovanje. Rebalans proračuna zagotovo bo in bo prilagojen finančnim okvirom, ki bodo na razpolago. Sledili bomo prioritetam in nujnostim, zagotovo pa bomo posledice čutili vsi, upam pa, da v čim manjši meri.”