Konus Konex ne sme več odvajati odpadne vode v Dravinjo

Okoljska inšpektorica je z odločbo prepovedala družbi Konus Konex iz Slovenskih Konjic neposredno odvajanje industrijske odpadne vode v reko Dravinjo. Po preizkusu s fluorescenčnim označevalnim barvilom se je namreč potrdilo, da industrijske odpadne vode v tej družbi ne končajo v čistilni napravi, danes poroča STA.

Kot so danes sporočili iz Inšpektorata RS za okolje in prostor, je njihova inšpektorica s preizkusom s fluorescenčnim označevalnim barvilom ugotovila, da se vse industrijske odpadne vode v družbi Konus Konex ne odvajajo na industrijsko čistilno napravo, ki se po čiščenju odvaja na kanalizacijski sistem, ki se konča s komunalno čistilno napravo, zato je z odločbo prepovedala neposredno odvajanje industrijske odpadne vode v reko Dravinjo.

V inšpekcijskem nadzoru, ki ga je izvedla konec januarja, je inšpektorica v prostoru industrijske čistilne naprave odkrila talno odprtino, skozi katero je odtekala odpadna voda po pranju platna filtrne preše. Prav tako je opazila, da umivalnik nima sifona.
3. marca je v prostoru industrijske čistilne naprave in umivalnika izvedla preizkus iztoka vode obarvane s fluorescenčnim označevalnim barvilom. Obarvana voda je tako iz talne odprtine, kakor tudi iz umivalnika pritekla po kanalu v reko Dravinjo. Tako se je dokazalo, da vse industrijske odpadne vode niso speljane na industrijsko čistilno napravo, ki se po čiščenju odvajajo v kanalizacijski sistem, ki se konča s komunalno čistilno napravo, kot je to določeno v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Foto: Arhiv NOVIC