Konjiško, Zreško, Vitanjsko: Dobrodelna prireditev Drobtinica prestavljena

Renata Gabrovec, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Slovenske Konjice, pravi, da tradicionalna dobrodelna prireditev za pomoč otrokom ni odpovedana, temveč prestavljena.

V uvodniku zadnje številke lokalnega časopisa NOVICE je zapisala:

“Pred dvajsetimi leti se je prostovoljcem Rdečega križa Slovenske Konjice porodila ideja o namenskem zbiranju sredstev za plačilo kosil za socialno ogrožene otroke v naših krajih.
Ideja je temeljila na predpostavki, da se v zbiralno akcijo vključi čim več deležnikov in tako smo se povezali s šolami, lokalnimi peki in društvi kmečkih žena. Kruh so nam tako dobrovoljno podarili peki in članice društev kmečkih žena iz naših krajev; mentorice Rdečega križa so z otroki pripravile plakate, otroci so domov odnesli letake s povabilom na stojnico, kjer bodo lahko starši, stari starši in drugi v zameno za kruh prispevali po svojih močeh in na ta način pripomogli, da bi bilo čim več manj srečnih otrok deležnih toplega obroka.

Začetki so bili skromni, imeli smo pet stojnic v vseh krajih v naši lokalni skupnosti in zbralo se je sredstev za peščico otrok. Vendar zamisel je bila kakovostna in obetavna: Drobtinica se je v naslednjih letih lepo prijela, razširila se je še v vse ostale kraje po Sloveniji. Drobtinica je zdaj prepoznavna in vsi smo jo vzeli za svojo. Z leti se je število stojnic v naših krajih povečalo na deset, krajani, ostala društva, vrtci in srednje šole so se pridružili pekom in šolam pri zasledovanju žlahtnih ciljev.

Letošnja 20. Drobtinica bo zaradi vse bolj ostrih pogojev v okviru boja proti okužbi s koronavirusom prestavljena, ne bo pa odpovedana. Drobtinica je naša dragocena akcija, katere namen je osrečiti naše otroke, in ne moremo se ji kar tako odreči. Srčno upamo, da se prav kmalu spet vidimo na stojnicah 20. Drobtinice!”
Foto: arhiv NOVIC

Oglas