Konjiško, Zreško, Vitanjsko: Brezposelnih največ od začetka epidemije

Še kar raste. Januarja po vsej državi, tudi na širšem Konjiškem, znova več brezposelnih.

Začetek leta na trgu dela ni nič kaj spodbuden. Trend naraščanja števila brezposelnih se je namreč nadaljeval tudi v januarju, tako na ravni države kot vseh Območnih služb Zavoda za zaposlovanje.
Tudi na območju Urada za delo Slovenske Konjice. Konec januarja je bilo tako na območju konjiške, zreške in vitanjske občine skupaj že 1.402 brezposelnih oseb, kar je skoraj pet odstotkov oziroma 62 oseb več kot decembra in sedem odstotkov več kot v tem obdobju lani. To je tudi, kot je razvidno iz grafa, največ od začetka epidemije v lanskem marcu.

Težko najdejo službo

Med registriranimi brezposelnimi osebami na konjiškem Uradu za delo prevladujejo dolgotrajno brezposelni, teh je skoraj polovica, in pa osebe, stare več kot 50 let (skoraj 40 odstotkov). Starejši in dolgotrajno brezposelni ter invalidi so med tistimi, ki zaradi zdravstvenih omejitev najtežje dobijo zaposlitev. Dlje kot so brez službe, težje je, tudi zaradi izgubljanja stika s trgom dela, zmanjšane socialne vključenosti in izgubljanja samopodobe, saj se osebe po daljši odsotnosti s trga dela soočajo tudi z osebnimi stiskami, opozarja vodja Urada za delo I. Jožica Razpet.
Težje zaposljive so tudi osebe z nižjo izobrazbo, teh, ki imajo končano osnovno šolo ali manj, je med registriranimi brezposelnimi na Uradu za delo Slov. Konjice 443 ali skoraj 32 odstotkov. V zadnjem času se je nekoliko povečalo tudi število mladih brezposelnih, ki prav tako nimajo delovnih izkušenj,” ugotavlja.


1.402 registriranih brezposelnih oseb je bilo konec januarja na območju konjiškega Urada za delo.


Manj prostih delovnih mest

Januarja so delodajalci Uradu za delo Slovenske Konjice sporočili 69 prostih delovnih mest, kar je skoraj 20 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V ukrepe Aktivne politike zaposlovanja so januarja vključili 18 brezposelnih.

58 ljudi se je zaposlilo

Januarja se je na Urad za delo Slovenske Konjice na novo prijavilo 139 brezposelnih oseb, med njimi kar 93 oseb zaradi izteka zaposlitev za določen čas. Iz evidenc Urada za delo se je januarja odjavilo 76 oseb, od teh jih je 58 dobilo zaposlitev.
(Nina Krobat)

 

 

 

Oglas