Konjiško: trgatve pri koncu, obrali tudi potomki Stare trte z Lenta

Trgatve v naših krajih so večinoma končane, bolj živahno je v teh dneh v kleteh. Obrali so tudi že potomski Stare trte.

Vrvež iz vinogradov se je v teh dneh že preselil v kleti. Tudi največji vinogradniki iz naših krajev so končali ali končujejo letošnjo trgatev.

Nekateri že pijejo vino

Letošnja trgatev se je začela nekoliko kasneje kot minula leta, kar je dober potencial za kakovost, pravi terenska kmetijska svetovalka Ivana Podkrajšek. Tudi vreme je vinogradnikom v glavnem dobro služilo, večjih ujm ni bilo. Tako je v teh dneh grozdje že v fazi predelave v mošt oziroma mlada vina, le nekaj malega ga še čaka na trgatve posebne kakovosti. V kleteh mošt že vre, ponekod se vrenje umirja, tretji pa že imajo mlado vino.

Na Zlatem griču lovijo še zadnje dneve

Trgatev na konjiškem Zlatem griču je letos potekala dokaj tekoče. Vmes je bilo nekaj prekinitev zaradi slabega vremena, drugih večjih težav pa ni bilo. “V vinogradih je ostalo še okrog 100.000 kg grozdja kar pomeni, da potrebujemo še lepih 5 dni za obiranje,” je povedal direktor Silvo Žižek. Skupna količina grozdja je v okvirih predvidenega načrta in bo na koncu nekaj večja kot 1.200.000 kilogramov. To je podobno kot v prejšnjih letih, dodaja direktor, za ocene kakovosti pa je še prezgodaj.

Potomki Stare trte dali 27 grozdov

Včeraj so v ožjem krogu in ob upoštevanju včeraj veljavnih ukrepov opravili tudi trgatev Kartuzijanke in Škalčanke, konjiških potomk najstarejše trte na svetu, Stare trte z Lenta.
Kmetijska svetovalka in predsednica konjiškega Vinogradniško vinarskega društva Ivana Podkrajšek je ob tem povedala, da sta obe potomki lepo obrodili.
Predstavniki društva so skupaj s skrbnikom Jožetom Tominškom s potomke, ki rase v Žički kartuziji, potrgali 16 grozdov oziroma skoraj tri kilograme. Trgatev Škalčanke so ob predstavnikih društva opravili skrbnik Dejan Brečko, gospodar trte, župan Darko Ratajc in direktor Zlatega Griča Silvo Žižek. Škalčanka je letos dala 11 grozdov oziroma dobre štiri kilograme. (N. K.)

Oglas