Konjiško: Starejši o varnosti v prometu

Konec novembra je Društvo upokojencev Slovenske Konjice skupaj z Mladinskim centrom Dravinjske doline pripravilo brezplačno delavnico Varni na cesti. Predavatelj Rado Jeromel iz Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa je udeležence seznanil z novostmi na področju zakona o cestno prometnih predpisih, predvsem pa opozoril na pogoste napake, ki jih delamo kot udeleženci v cestnem prometu. Izčrpno je odgovoril tudi na številna vprašanja udeležencev, ki so ob zaključku delavnico ocenili za potrebno in koristno, saj jim je izkušen predavatelj razjasnil prenekatero dilemo, s katero se srečujemo vsi, še zlasti pa starejši udeleženci v prometu. Delavnica je bila izvedena v sklopu projekta Socio – večgeneracijski center, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Aktivnosti v sklopu projekta sofinancirata tudi Občina Slovenske Konjice in Občina Zreče. (M.B.P.)