Konjiško: »Šola na daljavo bo učence, starše in učitelje še bolj povezala«

Z mag. Nevenko Brdnik, ravnateljico konjiške Osnovne šole Ob Dravinji smo se pogovarjali o poteku pouka na daljavo.

V teh dneh se vsi sprašujemo po zdravju. Kako ste vi?
Moje počutje je dobro, sem optimistka in verjamem, da bomo tudi te težke čase uspešno prebrodili. Pogrešam stike z učenci in vsakič, ko grem na ogled šole, da preverim stanje ali opravim kakšno administrativno zadevo, se mi stoži po vrvežu v naši šolski avli. Po naravi sem zelo družabna in zgovorna oseba, rada sem učiteljica in ravnateljica in svoj poklic jemljem kot čudo-vito poslanstvo. Ne znam si predstavljati, da bi svoje dinamično delo v šoli, kjer mi šolski vsak-dan mine kot bi mignil in kjer se mi zgodi toliko čudovitih in prijetnih doživetij z našimi učenci, omejila na takšen način, kjer sem ves čas za računalnikom.
Pouk poteka na daljavo. Kaj to konkretno pomeni za ravnateljico šole?
Moram priznati, da je izobraževanje na daljavo in posledično vodenje šole na daljavo daleč bolj naporno, kot neposredno delo v normalnih razmerah. Potrebna je nenehna prisotnost pred računalnikom, spremljam dogajanje v naših spletnih učilnicah, sem v dnevnem stiku z učitelji, v stiku z kolegi ravnatelji, saj sta medsebojno sodelovanje in medsebojna pomoč v teh časih zelo dragocena.
Mi smo priprave na učenje na daljavo pričeli takoj, ko so v četrtek, 12. marca, poročali, da obstaja velika možnost, da se vzgojno-izobraževalne ustanove zaprejo. Vzpostavili smo spletne učilnice in v petek, 13. marca, ko je že večina naših učencev ostala doma, so se naši učitelji tekom dopoldneva že pripravljali na delo v spletnem okolju. Tako smo že prvi teden zaprtja šol, od 16. marca, pričeli z izobraževanjem na daljavo.
Prvi teden je bil zelo naporen; najprej zato, ker zaradi preobremenjenosti ni deloval splet, nato pa je bila potrebna intenzivna komunikacija z učitelji. Prvi teden smo porabili veliko časa, da smo vzpostavili stike z vsemi našimi učenci in preverili, ali imajo vsi možnost pouka na daljavo. Res pa je, da je že takoj ob nastopu izobraževanja na daljavo bilo potrebno urediti zelo veliko administrativnih zadev v skladu s statusom zaposlenih v času izrednih razmer
V pouk na daljavo so torej zajeti vsi učenci?
Tako je. V pouk na daljavo imamo zajete prav vse učence. Naše spletne učilnice – MOODLE učilnice od Arnesa potekajo v odprem spletnem okolju; učenci lahko dostopajo do učilnic z računalniki, tablicami ali s pametnimi telefoni. V prvem tednu smo poskrbeli, da so razredniki preko različnih komunikacijskih kanalov vzpostavili stike z vsemi učenci v razredu in preverili, ali imajo IKT opremo za dostop do učilnic. Trem učencem smo računalnike dali na izposojo.

Ste učitelji zadovoljni z načinom dela? So kakšne težave?
Razmere so zelo naporne za vse. Pravzaprav smo bili čez noč vrženi v drugo obliko izobraževanja in prav nihče izmed nas, tudi tisti, ki imamo večletne izkušnje, si nikoli nismo mislili, da nas bo doletelo kaj takega.
Učitelji porabijo veliko časa za pripravo učnih vsebin, ki jih dnevno pošiljajo učencem. Potrebno je namreč zelo skrbno uskladiti vse aktivnosti in se dogovoriti med seboj o številu dnevnih nalog, da učence ne obremenijo preveč. Vseskozi upoštevamo mnenje stroke, ki pravi, da učenci pri osvajanju novih učnih vsebin na daljavo potrebujejo 2 do 3-krat več časa.
A delovna obveznost učiteljev se ne odraža le v količini poslanega gradiva učencem. Po-membno je namreč, da učitelji ostajajo v stiku z učenci, jim dajejo povratne informacije o njihovem delu, jim v primeru težav zagotovijo pomoč in podporo. Pravzaprav so učitelji učencem na razpolago čez ves dan.

(Intervju si v celoti preberite v jutrišnji izdaji lokalnega časopisa NOVICE)