Konjiško: Socialno podjetništvo med mladimi

Ker želi Občina Slovenske Konjice podpirati socialno podjetništvo med mladimi, se je priključila nacionalnemu projektu Social Impact Award v organizaciji Slovenske agencije za mlade.
Projekt, ki nagrajuje najboljše socialno-podjetniške ideje preko vseslovenskega natečaja, se začenja v Slovenskih Konjicah, zaključil pa se bo oktobra s sklepno konferenco »Award Ceremony« v Kopru.

Tako se bo v naslednjih mesecih zvrstila serija dogodkov, ki bo mlade med 18. in 30. letom popeljala od prepoznavanja problema v lokalnem, nacionalnem ali globalnem okolju do prvih predlogov za njihovo rešitev. Po besedah konjiškega župan Darka Ratajca želijo spodbujati mlade pri reševanju družbenih in okoljskih izzivov in aktivnem sooblikovanju prihodnosti.
Social Impact Award bo ta mesec izveden v vseh tretjih letnikih Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče, mladi pa bodo vključeni tudi v nacionalno tekmovanje. Jutri (v sredo) bo v soorganizaciji Mladinske zadruge Kreaktor in Mladinskega centra Dravinjske doline potekala delavnica »Social Impact Award Idea Generation.« Dogodek je brezplačen in ni pogoj za sodelovanje v naslednjih fazah tekmovanja.

Oglas