Konjiško: razkužila v blokih nameščena

V večstanovanjskih stavbah, s katerimi upravlja Stanovanjsko podjetje Konjice, so že namestili razpršilnike za razkuževanje rok. Skupaj so jih v tej fazi zagotovili približno 200 – z delom so začeli sredi tedna, razkužila pa so v vseh objektih, kjer je to potrebno – pri vhodih in dvigalih, kjer pač ta so, imeli že dan kasneje. S tem so tudi zadostili ukrepu Vlade Republike Slovenije. V Stanovanjskem podjetju Konjice so še poudarili, da so prejeli ponudbe šestih dobaviteljev, odločili pa so se za varianto, ki bo za uporabnike najugodnejša. Strošek na posamezno stanovanje bo različen, ker je tudi v objektih različno število stanovanj. Bi pa naj bil strošek nižji kot spomladi, ko so v večstanovanjskih stavbah morali dvakrat dnevno razkuževati stopnišča oz. skupne prostore. (Jure Mernik)