Konjiško podjetje ne bo več odvajalo odpadne vode v Dravinjo

Konjiško podjetje Konus Konex ne bo več odvajalo odpadne vode v Dravinjo. Inšpektorica je podjetju namreč to z odločbo prepovedala.

Lani je inšpektorica za okolje in prostor  s preizkusom s fluorescenčnim označevalnim barvilom ugotovila, da v družbi Konus Konex iz Slovenskih Konjic vseh industrijskih odpadnih voda ne odvajajo na industrijsko čistilno napravo. Tako je z odločbo prepovedala neposredno odvajanje industrijske odpadne vode v reko Dravinjo.
V podjetju so upoštevali inšpekcijsko odločbo in vse industrijske odpadne vode speljali na industrijsko čistilno napravo – po čiščenju gre odpadna voda zdaj po kanalizaciji do komunalne čistilne naprave, tako iz talne odprtine in umivalnika v prostoru industrijske čistilne naprave, kakor tudi iz zbirnega bazena v skladišču lateksa.  V skladu s predpisom so izdelali tudi Poslovnik za obratovanje čistilne naprave in Obratovalni dnevnik.

Več kot 111 tisočakov glob

Od Konjic naprej je pogosto tekla obarvana Dravinja.

Inšpektorica je zaradi kršenja okoljske zakonodaje podjetju naložila tudi globe – skupaj je podjetje moralo plačati 111 tisoč evrov, odgovorne osebe pa skoraj 5 tisočakov.
“V obeh izdanih odločbah je bila izdana globa v znesku, ki je višja od najnižje predpisane globe, saj se je upoštevala teža prekrška in njegove posledice za okolje.
Ker ni izvršil odrejenih inšpekcijskih ukrepov, je bila pravni osebi izrečena globa za 11 tisoč eurov, odgovorni osebi pa za tisoč sto eurov.
Ker naprava obratuje v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, je bila pravni osebi izrečena globa za 100 tisoč eurov in za 3.800 eurov odgovorni osebi,” so pojasnili na Inšpektoratu za okolje in prostor. Dodali so še, da so kršitelji že plačali vse globe. (N. K.)
Foto: arhiv

Oglas