Konjiško: na Zbelovem bodo izgradili železniško postajališče

Na Zbelovem bodo prihodnje leto izgradili novo železniško postajališče. To bo po ukinitvi ozkotirne železnice prvo železniško postajališče na območju občine Slovenske Konjice, so sporočili iz Direkcije za infrastrukturo.

Vir: Direkcija za infrastrukturo

Novo železniško postajališče Zbelovo bo omogočilo vzpostavitev integriranega sistema javnega potniškega prometa na tem območju in s tem pripomoglo k povečanju povpraševanja po uporabi javnega prevoza, navajajo na Direkciji.

Tudi parkirišče in avtobusna postajališča

V sklopu novega postajališča bodo na Zbelovem izgradili perone s podhodom in dvigaloma, kolesarnico, parkirni prostor za osebna vozila P+R in avtobusna postajališča ob regionalni cesti. Projektna dokumentacija bo izdelana do meseca septembra, nato sledi objava javnega naročila za izvedbo gradbenih del.

Dva milijona

Vrednost naložbe je ocenjena na dva milijona evrov. Glavnino sredstev bo zagotovila Direkcija za infrastrukturo, Občina Slovenske Konjice pa financira gradnjo avtobusnih postajališč in polovico stroškov gradnje parkirišča P+R za osebna vozila, kolesarnice in rekonstrukcije ceste ob železniški progi.

Železniško postajališče na Zbelovem s tovarno pohištva Drava in lesenim gasilskim domom. Avtor slike: Janez Plahuta Vir: Glasilo KS Zbelovo (2019)

Nekoč je tam vlak že stal

Nekoč so na Zbelovem sicer že imeli železniško postajo, in to ne le eno, kar dve.
Skozi območje krajevne skupnosti je namreč vodila trasa ozkotirne železnice med Poljčanami in Slovenskimi Konjicami. Na območju KS Zbelovo sta bili postajališčiv Spodnjih Lažah in na Zbelovem, navajajo v 1. glasilu KS Zbelovo. (N. K.)

 

 

Oglas