Konjiško: Lambrechtov dom obiskal minister Janez Cigler Kralj

Konjiški Lambrechtov dom je najstarejša ustanova socialnega varstva v Sloveniji.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj se je med dopoldanskim obiskom podrobneje seznanil z razmerami v domu in pohvalil prizadevanja zaposlenih za zagotavljanje kakovostnih bivalnih pogojev, poklepetal je s stanovalci, z nekaterimi tudi zapel, ter razrezal torto ob 150. obletnici domske oskrbe na Konjiškem.

Minister je direktorici doma Ireni Vozlič Stjepčević in ostalim zaposlenim v Lambrechtovem domu izročil priznanje Vlade republike Slovenije za požrtvovalno in predano delo med epidemijo covid-a 19.

Dolgotrajna oskrba
Ker smo starajoča družba, bodo potrebe po socialnem varstvu naraščale. Vlada je pred kratkim težko pričakovan predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi poslala v sprejem v Državni zbor. Bistvo zakona je usmerjeno v prizadevanja, da bi starostniki lahko čim dlje časa preživeli v domačem okolju. »Če bo zakon sprejet, bo starostniku omogočil možnost svobodne izbire o načinu koriščenja dolgotrajne oskrbe – bodisi doma ali v domu za ostarele, bodisi v manj institucionalizirani ali neformalni obliki. In ob tem želim posebej poudariti, da bodo te oblike dolgotrajne oskrbe ljudem finančno bolj dostopne kot zdaj,« je med drugim povedal minister Kralj.
Ob tem je napovedal tudi rešitve za bolj pravično vrednotenje dela oziroma višje osebne dohodke vseh zaposlenih v socialnem varstvu oziroma v domovih za ostarele. (Več v četrtkovi tiskani izdaji NOVIC)

Oglas