Konjiško komunalno podjetje odpadke še odvaža, prosijo pa, da jih ljudje ne ustvarjajo po nepotrebnem

Čeprav se je življenje v teh dneh v celotni državi praktično ustavilo, pa so med tistimi poklici, ki nimajo možnosti biti doma, tudi komunalni delavci. Direktor Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice mag. Franc Dover pravi, da pitna voda mora biti dostopna, odpadno vodo morajo očistiti, odpadke odpeljati in javne površine počistiti. Torej osnovne dobrine in higienski normativi morajo biti zagotovljeni. Da pa bodo lahko vsemu temu zadostili, je po direktorjevih besedah potrebno medsebojno sodelovanje ter predvsem upoštevanje predpisov in navodil pristojnih organov. “Odvoz odpadkov na terenu s smetarskimi vozili se izvaja nemoteno. Zbirni center na Prežigalu je še vedno odprt v delu za prevzem odpadkov. Sprejeli pa smo vrsto ukrepov, ki jih je ob obisku potrebno upoštevati z namenom, da zaščitimo zaposlene in obiskovalce. Pozivamo vse, da upoštevate navodila na vhodu in da odpadke v zbirni center pripeljete samo v res nujnih primerih,” je dodal Dover, ki pa občane prosi, da ne ustvarjajo odpadkov po nepotrebnem, nastale odpadke pa naj ločujejo na izvoru. (Jure Mernik)
Foto: JKP Slovenske Konjice