Konjiško komunalno podjetje je bogatejše za novo smetarsko vozilo


Javno komunalno podjetje (JKP) Slovenske Konjice je bogatejše za novo smetarsko vozilo. Gre za približno 200.000 evrov vredno naložbo, za katero so denar v podjetju delno zagotovili iz lastnih virov, delno pa z najemom kredita. Direktorja podjetja Aleša Brgleza veseli, da so po več kot letu čakanja na novo vozilo končno prišli do njega: “Vozilo je univerzalno. Z njim lahko pobiramo tako biološke kot ostale suhe odpadke, ker ima tesnjenje, ki omogoča takšno pobiranje. S tem bomo hitreje in varčnejše prišli do enakega učinka kot prej. Bistveno manj bo tudi stroškov vzdrževanja, s katerimi smo se soočali zdaj.”
Ob svečani predaji novega vozila v uporabo je konjiški župan Darko Ratajc izpostavil, da je komunalno področje za občino zelo pomembno. Poleg samega ravnanja z odpadki namreč med drugim zajema tudi vodooskrbo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kjer so potrebna tudi velika vlaganja. Po besedah Ratajca si na Občini v okviru proračuna trudijo zagotavljati denar za ta področja. “Trenutno poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. To so milijonske vrednosti. Tudi obnove in sanacije vodovodov potekajo tekoče. Gre za nikoli končano zgodbo, v kateri nas čaka še veliko izzivov,” pravi Ratajc, ki je imel ob tem v mislih tudi druga naselja, ne samo Slovenskih Konjic. Dokumentacijo za ureditev kanalizacije za Dražo vas, Žiče in Loče že pripravljajo. Daljši članek danes v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Oglas