Konjiško komunalno podjetje bo menjalo fekalno vozilo

fekalno-vozilo-jkpŽe lani izdano soglasje k zadolžitvi Javnega komunalnega podjetja (JKP) Slovenske Konjice za nakup fekalnega vozila so na zadnji seji konjiškega občinskega sveta obnovili. Župan Miran Gorinšek je povedal, da to ne vpliva na kvoto zadolževanja Občine Slovenske Konjice. Direktor JKP mag. Franc Dover pa je pojasnil, da je njihovo fekalno vozilo staro 14 let, in okvare so vse pogostejše. Obnova cisterne naj bi jih stala približno 62 tisoč evrov (brez DDV), zato so se raje odločili za nakup drugega vozila, za kar so dobili tudi soglasje Nadzornega sveta JKP. Nakup imajo sicer predviden že v letošnjem finančnem načrtu, vendar bodo vozilo zaradi daljših dobavnih rokov dobili naslednje leto, predvidoma februarja. Javno naročilo so že izvedli – vozilo bo stalo 290 tisoč evrov (brez DDV), 70 tisoč evrov bo JKP dalo lastnega denarja, 250 tisoč evrov bo kredita ali leasinga.