Konjiško: Katere naložbe financira država?

Epidemija novega koronavirusa je v prvi polovici leta začasno zaustavila nekatere naložbe, ki jih na širšem Konjiškem, v konjiški, zreški in vitanjski občini, financira država. A so poleti nekatera gradbišča ponovno oživela. Poleg obnove Žičke kartuzije velja omeniti obnovo ceste Žička kartuzija – Straža na gori, ki povezuje konjiško in šentjursko občino. Objavljen je tudi že razpis za izbor izvajalca za drugi del terase.

Po napovedih konjiškega poslanca Bojana Podkrajška je v pripravi še nekaj investicijskih projektov, za katere denar zagotavlja država. »Najprej naj omenim načrtovano gradnjo krožišča v Tepanju, ki je predpogoj za ureditev obrtne cone v Tepanju. Obnove bo deležna cesta Tepanje – Draža vas; država bo prav tako zagotovila denar za gradnjo pločnika v Žičah ter obvoznice Slovenske Konjice – Oplotnica. Omeniti velja še ureditev krožišče Zeče; obnovo ceste proti Rogli ter ureditev parkirnih mest na Rogli,« še navaja poslanec Slovenske demokratske stranke Bojan Podkrajšek. Sicer pa se v konjiški, zreški in vitanjski občini v naslednjih dveh letih obeta še nekaj cestnih preplastitev.

Oglas