Konjiško: Dolgotrajno vroče obdobje brez padavin že vzbuja skrbi tudi pri kmetih

Dolgotrajno vroče obdobje brez padavin, vsaj resnejših, je že začelo puščati posledice. Po besedah Alenke Sekirnik s konjiške izpostave kmetijsko-gozdarske zbornice je škoda največja na travinju, še posebno na strmih sončnih legah, prav tako trpijo vrtnine, ki jih ne namakajo. Pridelek žita je bil slabši, zrnje je bilo bolj drobno, pri koruzi in zelenjadnicah se že kažejo znaki suše, saj so se rastline ustavile v rasti in razvoju. Kaj še skrbi kmete? Posledica suše je lahko tudi pomanjkanje krme. Če te ne bo dovolj, jo bo treba dokupiti, kar pa je v teh kriznih časih zelo drago. Če pa dokup krme ni možen, so kmetje prisiljeni predčasno prodati živino, ki je v pitanju, ali pa zmanjšati osnovno čredo živine, kar pa posledično pomeni manj pridelane hrane za ljudi. Tudi v sadjarstvu se v primeru suše kažejo posledice v tem, da plodovi začnejo odpadati, so manjši in slabše kakovosti.
Daljši članek z nasvetom, kak ravnati doma, če imate vrt, pa bo jutri objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Oglas