Konjiško: Delavnica ob svetovnem dnevu varstva okolja

V Centru ponovne uporabe Slovenske Konjice so ob svetovnem dnevu varstva okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, pripravili delavnico. Na njej so udeležencem pokazali, kako vzdrževati in popravljati oblačila in kako jih pripraviti za ponovno uporabo.

Na ta način lahko vsak pripomore k razbremenjevanju okolja z odpadki. Pravilen odnos do odpadkov je ključnega pomena za obnovo planeta.
Svetovni dan varstva okolja je osredotočen na obnovo ekosistema. Strokovnjaki poudarjajo, da le tako lahko izboljšamo preživetje ljudi, se borimo proti podnebnim spremembam in ustavimo propad biotske raznovrstnosti. To zavedanje je vse bolj prisotno tudi med prebivalci na Konjiškem. Center ponovne uporabe na Tattenbachovi v Slovenskih Konjicah je med lokalnimi prebivalci dobro sprejet. Vanj prinašajo stare stvari in oblačila v predelavo in ponovno uporabo. In tako tudi razbremenjujejo odlagališča odpadkov.

Oglas