Konjiško: del škode zaradi napak v preteklosti


Za skoraj 1,3 milijona evrov škode je v julijskih in avgustovskih neurjih nastalo na javni infrastrukturi na Konjiškem. Od tega je največji delež na plazovih – na prometnih poteh so našteli kar 26 novih oz. takšnih, ki so se ponovno nekoliko deformirali. Za zdaj pa k sreči ne predstavljajo ovir glede prevoznosti. Obširno poročilo so predstavili tudi na seji občinskega sveta, po kateri je župan Darko Ratajc povedal, da pričakujejo, da bo pri sanaciji plazov, za katero predvidevajo, da bo razporejena na daljše časovno obdobje, s sofinanciranjem pomagala država. Sicer pa so na Konjiškem ceste že sanirali do te mere, da so prevozne. Plazove pa so pregledali geologi, ki so tudi predvideli potrebne ukrepe.
Na seji so sprejeli tudi sklep, da 200.000 evrov iz občinskega rezervnega sklada iz preteklih let, ki so jih sicer nameravali porabiti za sanacije že pred poletnimi neurji obstoječih plazov, preusmerijo za sanacije poškodb na občinskih cestah.
Na Občini Slovenske Konjice ugotavljajo, da je del škode nastal tudi zaradi napak v preteklosti. Več v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)