Konjiško: Avgusta pomoč družini na domu nekoliko dražja

S prvim avgustom v konjiški občini stopajo v veljavo višje ekonomske cene socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo zagotavlja Lambrechtov dom.

Zadnja uskladitev cen je bila maja lani. Kot je na tokratni seji konjiškega občinskega sveta pojasnila Metka Hrastnik, dvigu cen botrujejo višji stroški dela oziroma dvig plač zaposlenih. “Povišal se je dodatek za delo ob nedeljah iz 75 na 90 odstotkov ter dodatek za delo ob praznikih iz 90 na 120 odstotkov. Ob tem se je sprostilo redno napredovanje, dvignila se je tudi minimalna plača. Pri uskladitvi novih cen smo upoštevali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivno pogodbo,” je povedala Hrastnikova.

Kolikšno je povišanje?
Tako nova ekonomska cena za uro pomoči na domu ob delavnikih znaša 18,84 evra, kar je 0,76 evra več kot doslej; ob nedeljah 25,04 evra oziroma 1,22 evra več; ob praznikih pa 28,10 evra in je od sedanje višja za 2,78 evra. Storitev pomoč na domu uporabnikom subvencionira Občina Slovenske Konjice v višini 72 odstotkov ob delavnikih ter v višini 76 odstotkov ob nedeljah in praznikih. To pomeni, da bodo koristniki za uro pomoči na domu med delovniki po novem plačali 21 centov več kot doslej; ob nedeljah 29 centov več in ob praznikov 66 centov več.
Občina je v letošnjem proračunu za tovrstne subvencije predvidela 185.000 evrov. Je pa predsednica Odbora za družbene dejavnosti Irena Vozlič Stjepčević predlagala, da bi naslednjo redno uskladitev cene v celoti krila Občina in tako ne bi dodatno finančno bremenili uporabnikov storitve. (Več v četrtkovih NOVICAH)