Konjiško: 70 let Društva upokojencev Slovenske Konjice

Članice in člani Društva upokojencev Slovenske Konjice so na svečanosti v konjiškem domu kulture obeležili 70-letnico delovanja.

Zbrane je na slovesnosti uvodoma pozdravil predsednik društva Anton Obrul, ki je spomnil, da je bila društvena dejavnost prva leta po osamosvojitvi usmerjena predvsem v zagotavljanje pomoči članicam in članom pri premagovanju vsakodnevnih težav.

Ob tem so skrbeli za druženje članov z organizacijo izletov in letovanj ter praznovanj. Vse to se je odvijalo po podružnicah v Slovenskih Konjicah, Zrečah, Ločah in Vitanju, ki so bile gibalo društvene dejavnosti.

Vpliv na zakone
V Slovenskih Konjicah so ob že uveljavljenem izletništvu začeli razvijati druženja na področju kulture in športa, kar ponazarja zbornik Življenje v letih, ki so ga izdali ob obletnici in v katerem so prikazali razvoj društva in nosilce posameznih nalog.
“Ob tem smo v minulih letih posebno pozornost namenjali socialni problematiki in spremljanju dogajanja na področju zaostajanja pokojnin in neustreznega usklajevanja z gibanji bruto družbenega proizvoda (BDP) in plač v gospodarstvu zaradi različnih vladnih ukrepov. Podpirali smo stališča Zvez društev upokojencev Slovenije do zakonov o zdravstvenem zavarovanju, o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter zakonu o slovenskem demografskem skladu,” je še povedal Anton Obrul. Predloge so večkrat posredovali poslancem, a so se njihove pobude vedno ustavile v poslanskih skupinah.

Sočutje, pomoč
Konjiška lokalna skupnost prizadevanja društva upokojencev ni spregledala. Zato je župan Darko Ratajc v svojem govoru med drugim poudaril njihovo skrb za pestro in ustvarjalno življenje starejše populacije občank in občanov ter zagotavljanje pomoči osamljenim in onemoglim.
“Prav je, da posebno pozornost v društvu namenjate tudi medgeneracijskemu povezovanju, z mladimi si delite skupne prostore za delovanje društva. Leta 2008 je vaše društvo pristopilo k programu Zveze društev upokojencev Slovenije, ki se imenuje Starejši za boljšo kakovost življenja na domu. To v praksi pomeni, da prostovoljke obiskujejo vse občane, starejše od 69 let. Hvaležen sem, da te prakse niste prekinili niti med epidemijo covida-19, saj so bile v tem obdobju stiske ljudi še bolj izrazite,” je še dejal župan. (Več v četrtkovi tiskani izdaji NOVIC).

Oglas