Konjiško: 10 let zasebnega vrtca Mali grof

Mali grof. Konjiški zasebni vrtec je dopolnil prvo desetletje delovanja. Na praznovanje so povabili otroke, njihove starše in vse prijatelje vrtca.
Vrtec Mali grof je prvi in edini zasebno vrtec v konjiški občini.

Po besedah direktorice vrtca Nine Sešlar začetki niso bili enostavni. »Podajali smo se v novo zgodbo, a z jasnim ciljem – ustvariti čim bolj kakovostne pogoje za vzgojo otrok. Spomnim se, da smo med starši pri vpisu otrok najprej prestrezali zelo različne odzive. Nekateri so bili navdušeni, ker smo ponujali nekaj novega, spet drugi so bili skeptični, kar je povsem razumljivo. Prva tri leta so bila za nas dokaj zahtevna, a nam je uspelo upravičiti zaupanje otrok, njihovih staršev in širše lokalne skupnosti,« pravi Sešlar,jeva, ob tem pa dodaja, da so hvaležni, ker so bili v kraju vedno deležni podpore. »Zahvala gre tako občini Slo-venske Konjice kot nekdanjemu županu Miranu Gorinšku. Dobrega sodelovanje se nadejamo tudi v prihodnje.« Danes Vrtec Mali grof skrbi za okoli 70 otrok, ki so razvrščeni v štirih oddelkih.

Ne vzgajamo vodljivih potrošnikov
Tudi Mali grof je kot zasebni vrtec zavezan k uresničevanju javno veljavnega vzgojnega programa. Bistvenih razlik ni, prednost zasebnega vrtca je v tem, da je manjši in lahko hitreje uvajajo novosti oziroma nadgrajujejo program. »V ospredju naših prizadevanj je krepitev pozitivnih življenjskih vrednot. V tej potrošniški družbi, v kateri vsi hlastajo po dobrinah in se osredotočajo zgolj na to, kaj imajo, in s tem pogojujejo osebno srečo, je vzgoja, ki v ospredje postavlja srčnost še kako pomembna,« poudarja pedagoška vodja Andreja Kristan. »Ne želimo vzgajati vodljivih potrošnikov. Ne. Želimo, da se razvijejo v srečne in sočutne, vedoželjne, odprte, odgovorne in samozavestne osebnosti, ki bodo znale sodelovati, gojiti pristna prijateljstva, se veseliti življenja in biti hvaležni,« še navaja pedagoška vodja.

Otroku dopuščajo biti otrok
Strokovnjaki s področja psihologije in pedagogike poudarjajo, da dandanes otroku ne dopu-ščamo več biti otrok. Zato so si v Malem grofu zadali, da bodo otroku omogočali, da je zgolj in samo otrok. »Ker smo manjša ustanova in smo pri našem delu povezane, lažje sledimo potrebam otrok. Lažje jih slišimo in vidimo. Da razvijajo svoje potenciale, in se prav tako ukvarjajo svojimi primanjkljaji. Dopustimo jim, da spoznavajo vso paleto čustev. Tudi če je kdo žalosten, mu dopustimo, da čustvo izživi. Prav tako je pomembno, da se naužijejo svobode. Da tekajo in se valjajo po travi, igrajo v gozdu, da se umažejo, da si nabirajo izkušnje za življenje. Razvijajo ročne spretnosti, pozitivno samopodobo, umirjen ritem življenja, ki je pomemben za uravnavanje adrenalina pri otrocih in še bi lahko naštevala. Otroci potrebujejo veliko stvari, ki jih dandanes ni več med nami oziroma smo nanje pozabili. Strokovne delavke se trudimo biti dober vzor, kako postati zadovoljen, skrben in delaven človek,« še pojasnjuje Kristanova. (B. F.)