Konjiški svetniki že poznajo proračun za 2020, jutri bodo o njem glasovali

O predlogu občinskega proračuna za leto 2020 bodo jutri v prvi obravnavi razpravljali konjiški občinski svetniki. Krajšo predstavitev omenjenega dokumenta pa je že na prejšnji seji občinskega sveta pripravil župan Darko Ratajc. Povedal je, da bo občina imela na prihodkovni strani dobrih 14 milijonov evrov, enako tudi na odhodkovni. Po besedah župana s povprečnino, ki jo občine dobijo, težko sledijo vsem potrebam, saj so te velike na različnih področjih, ob tem pa naraščajo zakonske obveznosti. “Brez tega, da bomo zadolžitev občine, ki je nekje šest milijonov evrov, obdržali, se praktično delati ne da,” poudarja župan.
Konjičani imajo pred sabo tudi veliko naložbo, saj morajo zgraditi še 22 kilometrov sekundarne kanalizacije. Gre za projekt, ki je ocenjen na 6,3 milijona evrov. Občina bo morala za ta namen v treh letih zagotoviti 3,5 milijona evrov svojega denarja, ostalo pričakujejo od kohezije. Izgradnja kanalizacije Občino torej precej omejuje pri izvedbi drugih projektov.
Ratajc pričakuje, da bi z izgradnjo sekundarne kanalizacije lahko začeli naslednje leto. Glede na predvideno dinamiko bi v letu 2020 za to naložbo šlo 1,8 milijona evrov. 800 tisoč evrov pričakujejo od kohezije, približno 600 tisoč evrov naj bi zagotovili sami, za preostalih 400 tisoč evrov pa naj bi vzeli kredit. Do 98-odstotne priključenosti na centralno čistilno napravo manjka še veliko – trenutno je namreč priključenost na približno 60 odstotkih.