Konjiški SG Automotive v prisilni poravnavi

Celjsko sodišče je na predlog uprave razglasilo začetek postopka prisilne poravnave v konjiškem podjetju SG Automotive. 

Kot je razvidno iz javnih objav, je med razlogi za takšno odločitev dejstvo, da je podjetje z okoli 200 zaposlenimi zaključilo nekatere večje dolgoročne projekte, za katere pa doslej niso našli enakovrednih nadomestnih projektov.
Za upraviteljico je bila imenovana Nataša Gibičar, sodišče pa je upnike pozvalo, da prijavijo terjatve do 9. januarja.

Neuspela prodaja

Podjetje v lasti Roberta Graha in Romane Hoić je leta 2016 z Abanko in Gorenjsko banko sklenilo dogovor o prestrukturiranju kreditov, Abanka pa je v podjetje poslala tudi svojega zastopnika, ki je do leta 2018 praktično vodil družbo.
Lani sta lastnika podjetje skušala prodati, potencialni kupec je celo že prevzel vodenje celotne skupine, a je bila pogodba zaradi neizpolnitve pogodbenih zahtev s strani kupca razveljavljena. Grah je zato spet prevzel vodenje podjetja in, kot pojasnjuje v predlogu za uvedbo prisilne poravnave, kmalu ugotovil, da ima podjetje velike likvidnostne težave.

Nedobičkonosni projekti

Januarja so Abanki in desetim največjim upnikom predstavili investitorja, ki je bil pripravljen prevzeti terjatve, a se banka s tem ni strinjala, zavrnila pa naj bi tudi več drugih možnosti prestrukturiranja. Ob tem so zaradi slabe kreditne sposobnosti letos prejemali samo manjše in nedobičkonosne projekte, saj so nerešene razmere z upniki velikokrat vzrok za izgubljene priložnosti pri nominacijah za nove posle.
SG Automotive, ki je pred leti ustvarjal že okoli 50 milijonov evrov prihodkov, je prvih devet mesecev letos zaključil z 18,5 milijona evrov prihodkov, kar je pol manj kot v enakem obdobju lani. Družba je v tem času ustvarila 10,5 milijona evrov izgube, medtem ko je še lani skoraj milijon evrov čistega dobička.

Odpis dolgov?

V SG Automotive so pripravili načrt sanacije. Med drugim računajo na to, da jim bodo odpisali 70 odstotkov nezavarovanih obveznosti (dobrih 7 milijonov) in na konverzijo terjatev upnikov (3,7 milijona), v načrtu finančnega prestrukturiranja, objavljenjem na portalu Ajpes, pa je razvidno tudi, da bi s temi in drugimi ukrepi lahko pozitivno poslovali že v letu 2021.
(N. K., STA)