Konjiški Rdeči križ: Dobrodošli prostovoljni prispevki za pomoč ljudem v stiski

Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice je s svojimi 13 krajevnimi organizaciji in 200 prostovoljci dejavno na območju, na katerem živi nekaj več kot 23.000 prebivalcev. Paleta njihovih aktivnosti je raznolika.
Skladišča polna
Ljudje v socialni stiski iz konjiške, zreške in vitanjske občine obiskujejo skladišče humanitarne pomoči, kjer so samo v zadnjih štirih letih razdelili 1230 ton oblačil, obutve, pohištva, bele tehnike in ostalega. »Vse tri občine so nam zagotovile denar za plačilo javnih del, saj so v skladišču zaposlene osebe preko javnih del in prostovoljka, ki je bila v začetku vključena preko socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih, sedaj pa dela preko prostovoljske pogodbe štiri dni v tednu po 4 ure,« je pojasnila sekretarka Renata Gabrovec.
Pomoč v prehrani
Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice evidenco upravičencev pomoči pripravlja in usklajuje na koordinacijskem sestanku na začetku leta v sodelovanju z vsemi tremi občinami, s krajevnimi organizacijami Rdečega križa, Centrom za socialno delo, šolskimi svetovalnimi delavkami in Karitasom. Nabavo hrane financirajo vse tri občine iz občinskih proračunov, v zadnjih štirih letih so skupno zagotovile 28.372 evrov, tako so s hrano lahko oskrbeli 3.107 občank in občanov.

Ranljive skupine
Posebno skrb namenjajo otrokom. Vsako leto jih na letovanje na Debeli rtič peljejo od 28 do 40 in jim tako popestrijo poletne počitnice. Družinam pomagajo tudi pri nakupu šolskih potrebščin za njihove šolarje. »Z Drobtinico smo v zadnjih štirih letih zbrali 24.863 evrov in tako zagotovili 11.000 brezplačnih obrokov v šolah,« poudarja Gabrovčeva.

Ker letos zaradi epidemije ne bodo pobirali prostovoljnih prispevkov, vljudno naprošajo za pomoč z nakazili preko banke, pošte, e.banke. Prostovoljne prispevke lahko nakažete na RKS OZ Slov. Konjice, Stari trg 41, TRR SI 56 6100 0001 5088 794, NAMEN: navedite kateri KORK namenjate sredstva. Koda namena: CHAR

Oglas