Konjiški klubi že izbrali svoja predstavnika v Svetu Zavoda za šport

Zavod za šport Slovenske Konjice bo v kratkem dobil nov sedemčlanski Svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (imenuje jih občinski svet), dva predstavnika delavcev (izvolijo ju zaposleni med sabo) in dva predstavnika športnih klubov in društev, izvajalcev letnega programa športa, oziroma zainteresirane javnosti. Aktualnemu Svetu zavoda se bo mandat iztekel letos decembra.
Športni klubi in društva so preko svojih elektorjev svoja predstavnika za mandatno obdobje 2020 – 2024 že izbrali. Med šestimi kandidati sta največ glasov dobila vodja košarkarske šole Miki šport Miloš Šporar in predsednik Nogometnega društva Dravinja Goran Furman. (Jure Mernik)

Oglas