Konjiški kamnolom: v preteklosti ni bilo vse, kot bi moralo biti

Civilna iniciativa ZA zaprtje kamnoloma pod Konjiško goro je pred dobrim mesecem dala zahtevo za uvedbo inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem rudarjenja v omenjenem kamnolomu. Izredni inšpekcijski postopek sicer še ni končan, je pa direktorica Inšpekcije za energetiko in rudarstvo Suzana Macolič poslala odgovor, iz katerega je razvidno, da pri izkoriščanju kamnoloma v preteklosti ni bilo vse, kot bi moralo biti.
Vodja civilne iniciative Tadej Slapnik poudarja, da so z odgovorom pristojne inšpektorice dobili črno na belem, da je podjetje Kongrad v preteklosti nezakonito rudarilo. “Ta neizpodbiten dokaz je močan argument pristojnemu ministrstvu, ki zdaj presoja o morebitnem podaljšanju koncesije za 5 let. Pa tudi argument svetnicam in svetnikom konjiškega občinskega sveta pri odločanju o morebitnem soglasju Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu (OPPN), v sklopu katerega podjetje želi pridobiti koncesijo za prihodnjih 15 let,” pravi Slapnik.
Zadnji inšpekcijski nadzor je bil leta 2021. “Ugotovljeno je, da je družba Kongrad na dan ogleda kamnoloma izkoriščanje mineralne surovine izvajala na zemljišču, kjer družba nima podeljene rudarske pravice,” piše v odgovoru inšpektorice. Daljši članek je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Oglas