Konjiški gasilci: Število intervencij se zadnja leta povečuje

Začetki Prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice segajo v leto 1873. Takrat je bila na Konjiškem organizirana prva požarna obramba. Danes društvo povezuje približno 120 članov, med katerimi je 54 operativnih gasilcev, 19 veteranov ter približno 35 mladih članov, njihovo število se v zadnjih letih povečuje.

Približno 120 članov
V razvoju organiziranega gasilstva na Konjiškem je bilo po besedah predsednika Prostovoljne-ga gasilskega društva Slovenske Konjice Draga Alenca ključnih kar nekaj dogodkov, med katerimi izpostavlja dodelitev koncesije za posredovanje v predorih leta 2002, prejem tunelskega vozila leta 2004, dodelitev koncesije za posredovanje v prometnih nesrečah v konjiški občini in na štajerski avtocesti leta 2009, nabava tehnično reševalnega vozila leta 2012 ter letošnja na-kupa gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 in gasilskega vozila za moštvo GVM.

Želja nikoli ne zmanjka
Zaradi prostorske stiske je med konjiški gasilci že nekaj časa prisotna želja po novem gasilskem domu. Predsednik Drago Alenc opozarja še na pomanjkanje parkirnih mest pri gasilskem domu, kar jim predstavlja precejšnjo težavo med intervencijami. Prav tako nimajo primernega prostora za gasilske vaje tako operativnih gasilcev kot tudi veteranov in mladine. Na obstoječi lokaciji namreč ni mogoča ureditev sodobnega poligona za različne vaje.  »Upamo, da se bomo s konjiškim županom Darkom Ratajcem in Gasilsko zvezo Slovenske Konjice uspeli dogovoriti o nujno potrebni nabavi nove avto lestve s košaro. Sedanja je stara 35 let ni več varna. Prav tako so stroški vzdrževanja vozila večji od vrednosti vozila. Na nivoju države smo v letu 2021 že uvrščeni na listo za sofinanciranje omenjenega vozila, ki stane približno 250.000 evrov,« pojasnjuje Alenc.

Vse več intervencij
V Prostovoljnem gasilskem društvu Slovenske Konjice zaznavajo porast intervencij, vsako leto jih je za približno 10 odstotkov več. V letošnjem letu pa jih je bili zaradi vetroloma kar za tretjino več kot lani.
Če so včasih gasilci posredovali predvsem v primeru gašenja požarov, dandanes vse pogosteje pomagajo v naravnih in drugih nesrečah.

Oglas