Konjiški Center ponovne uporabe se pridružuje Evropskemu tednu zmanjševanja odpadkov

Evropski teden zmanjševanja odpadkov, od 21. do 29. novembra, je največja kampanja za ozaveščanje o preprečevanju nastajanja odpadkov. Pod vodstvom lokalnih in regionalnih javnih oblasti združujejo državljane, šole, podjetja, nevladne organizacije in združenja, ki organizirajo dejavnosti ozaveščanja na tem področju.

Nevidni odpadki
Letošnja kampanja postavlja v ospredje ogromne količine odpadkov, ki jih nezavedno ustvarjamo. Gre za takoimenovane nevidne odpadke. »Te odpadke moramo narediti vidne, da se lahko premišljeno odločimo, kateri izdelek bomo kupili, in prevzamemo odgovornost za svoj odtis. Proizvajalci, potrošniki, odločevalci, vsi lahko ukrepamo za zmanjšanje nevidnih odpadkov. Kako? Tako, da podaljšamo življenjsko dobo izdelkom s ponovno uporabo in popravilom, nakupom rabljenih izdelkov, pa tudi z najemom in skupno uporabo izdelkov, s pridobitvijo znaka za okolje in vključitev v sheme odgovornosti proizvajalca,« poudarja direktorica mreže Centrov ponovne uporabe dr. Marinka Vovk.

Poslanstvo centra 
Center ponovne uporabe, ki se nahaja na Tattenbachovi v Slovenskih Konjicah bo v sodelovanju s konjiškim Javnim komunalnim podjetjem preko družbenih omrežij spodbujal k preprečevanju nastajanja odpadkov in ponovni uporabi. »V času zaprtja prodajnega dela lahko občani oddajo še uporabne izdelke, ki jih ne potrebujejo več na lokaciji prevzemnega mesta Tattenbachova 5d. S pravilnim ravnanjem z odvečnimi izdelki lahko bistveno zmanjšamo količine odpadkov, tudi tistih nevidnih. V našem centru zagotavljamo tudi čiščenje izdelkov,« še pojasnjuje Vovkova.

Trajnostna proizvodnja
Nevidni odpadki se nanašajo na veliko količino odpadkov, ki nastanejo med proizvodnim procesom izdelkov. Velikega dela nevidnih odpadkov po besedah dr. Marinke Vovk ni mogoče reciklirati, zato končajo na odlagališčih in sežigalnicah po vsem svetu. Skupaj z odtisom odpadkov se povečuje vpliv nastalega CO2, večajo se tudi obremenjujoči podnebni stroški. Za trajnostno proizvodnjo in porabo morajo imeti izdelki daljšo življenjsko dobo, da jih je lažje popraviti in reciklirati. Če izdelkom podaljšamo življenjsko dobo, tako dr. Marinka Vovk, zmanjšuje potrebo po novi proizvodnji in s tem prispevamo k zmanjševanju količino odpadkov, ki nastanejo v proizvodnji.

Oglas