Konjiška vas: uredili bodo 400 metrov ceste

Del javne poti oz. ceste v Novi vasi pri Konjicah bo deležen rekonstrukcije. Na približno 400 metrov dolgem odseku ‘nad avtocesto’ bodo položili novi asfalt, ob tem pa uredili še odvodnjavanje. Pogodbo z na javnem razpisu izbranim izvajalcem del – to je družba VOC Celje, so že podpisali. Vrednost projekta je 45.000 evrov z DDV. Večino, in sicer 85 odstotkov denarja, bo zagotovila Krajevna skupnost Konjiška vas, preostanek pa konjiška Občina. Delali bodo aprila in maja, ko bo promet tam delno oviran. (Jure Mernik)
Foto: Občina Slovenske Konjice

Oglas