Konjiška Upravna enota predlaga izboljšave

ue 1
Lani je konjiška Upravna enota pridobila nove prostore v tej dvoriščni zgradbi.

Načelnica Upravne enote Slovenske Konjice mag. Sonja Punčuh v poročilu o lanskem delu ugotavlja, da so poslovali uspešno in z boljšo organizacijo dela tudi zmanjšali stroške. Izpostavlja pa tudi nekaj večjih težav, s katerimi se soočajo pri reševanju upravnih postopkov in obenem predlagajo izboljšave
Težave so v postopkih ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča, predvsem zaradi pomanjkljive in premalo določne zakonodaje. Prav tako opažajo težave v postopkih izdajanja gradbenih dovoljenj, predvsem zaradi nepopolnih vlog, neurejenega lastništva, zastarelih prostorskih aktov občin.Zanimiv pa je tudi predlog o znižanju stroškov sklepanja jubilejnih zakonskih zvez, torej zlate, biserne in diamantne poroke.
Več o tem naslednji teden v NOVICAH.

Oglas