Konjiška Štorkljina hiša: Na voljo brezplačna učna pomoč

V drugi polovici februarja je znova odprla vrata Štorkljina hiša na Slomškovi v Slovenskih Konjicah.  V njej osnovnošolcem, ki pri učenju oziroma pripravi šolske domače naloge potrebujejo dodatno razlago, prostovoljke zagotavljajo brezplačno učno pomoč. Prostovoljke se vsak teden testirajo, pri delu pa upoštevajo vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Individualna pomoč
Kot pravi predsednica konjiškega Društva prijateljev mladine Janja Brglez, so se glede na preventivne ukrepe NIJZ-ja odločili, da bodo učno pomoč zagotavljali individualno. Vsak dan med tednom učencem pomagata dve prostovoljki, ki sta v ločenih prostorih. Pomoč je na voljo med 14. in 16 uro. Po potrebi učencem omogočijo tudi dodaten termin.
Prostovoljka eno uro pomaga enemu otroku. Če sta iz iste družine (brat, sestra) tudi dvema sočasno. Po končanem učenju razkuži in prezrači prostor, nato začne z učno pomočjo drugemu otroku. Tako vsak dan dve prostovoljki zagotavljata učno pomoč štirim učenkam oziroma učencem. Ker je delo individualno, je bolj temeljito, poglobljeno in učinkovito, poudarjajo v Društvu prijateljev mladine Slovenske Konjice.

Potrebujejo prostovoljce
Kot je še povedala Janja Brglez, je povpraševanje po učni pomoči precejšnje, zato so bili prisiljeni učence višjih razredov usmeriti v Mladinski center Dravinjske doline, kjer prav tako nudijo brezplačno učno pomoč. Predvsem starejšim učencem. V Štorkljini hiši pa pomagajo predvsem otrokom do 10. leta starosti. Za učno pomoč se lahko starši za svojega otroka dogovorijo po telefonu: 051 224 559 ali elektronski pošti: dpmkonjice@ gmail.com.
V Društvu prijateljev mladine Slovenske Konjice si želijo, da bi v prihodnje lahko zagotovili brezplačno učno pomoč več otrokom, zato vabijo k sodelovanju prostovoljke in prostovoljce, ki bi bili v ta namen pripravljeni podariti delček svojega prostega časa. Dobrodošli so tako dijaki in študenti kot tudi ostale odrasle osebe.

Oglas