Konjiška Občina z nakupom računalnikov pomaga pri šolanju na daljavo

Občina Slovenske Konjice je priskočila na pomoč osnovnim šolam pri zagotavljanju tehnične opreme za izvajanje pouka na daljavo. Tako so po tri prenosne računalnike zagotovili vsem trem osnovnim šolam v občini (Pod goro, Ob Dravinji, Loče), ob tem pa ‘podarili’ še sedem naročnin za internet in pet modemov za otroke, katerih družine nimajo dostopa do interneta. Računalnike, ki so jih dodelili šolam, bodo zdaj šole posodile oz. dale v uporabo učencem. Občino je tokratna pomoč stala slabih 5.000 evrov, plačevali pa bodo še mesečno naročnino v času izvajanja pouka na daljavo. denar je oz. bo šel s postavke ‘Osnovnošolsko izobraževanje – amortizacija in investicijsko vzdrževanje’. (Jure Mernik)
Foto: Občina Slovenske Konjice

Oglas