Konjičani želijo nadaljevati z obnovo kartuzije in obnoviti del Doma kulture


Zadnja leta so bila na področju kulture na Konjiškem infrastrukturno zelo bogata, predvsem zaradi obnove cerkve v Žički kartuziji. Letos pa bo kar se tiče naložb bolj mirno. Direktorica Splošne knjižnice Slovenske Konjice Renata Klančnik je povedala, da so se sicer prijavili na razpis za nadaljnjo obnovo kartuzije, in sicer obnovo malega križnega hodnika. Tudi izvedba nekaterih drugih projektov pa bo odvisna predvsem od pridobivanja denarja.
V sklopu naložb načrtujejo tudi obnovo spodnjega dela Doma kulture Slovenske Konjice. Tam želijo menjati odrske zavese, urediti zaodrje in menjati notranje stavbno pohištvo v pritličju. Tudi za to pa bodo iskali denar, ki bi ga lahko pridobili od države. Če tega denarja ne bo, bodo to prenovo prestavili v naslednja leta. Klančnikova ocenjuje, da gre za približno 120.000 evrov vreden projekt. Na konjiškem starem gradu pa, če bo denar, načrtujejo menjavo pohodnih stopnic. “Zasledujemo vse možne razpise. Iščemo, kje bi lahko pridobili kakšen denar. Vidimo pač, da je obremenjenost občinskega proračuna z vsemi ostalimi obveznostmi tako visoka, da preprosto ne gre, da bi Občina z lastnim denarjem postorila vse, kar je potrebno,” pojasnjuje Klančnikova. (Jure Mernik)