Konjičani z aplikacijo do optimizacije javne razsvetljave

V Slovenskih Konjicah želijo optimizirati nočno delovanje javne razsvetljave, in sicer s pomočjo regulacije osvetlitve glede na del noči in upoštevanje uporabe posameznega cestnega odseka. Aplikacijo pametnih rešitev za sistem ulične razsvetljave nameravajo izdelati v sklopu programa ELENA. To je eden od petih prijavljenih projektov v programu, ki bo trajal do marca leta 2024, sofinancira pa ga Evropska investicijska banka (EIB).
Na Občini Slovenske Konjice pravijo, da bodo s tem optimizirali porabo električne energije za javno razsvetljavo. Ta namreč še posebej zdaj, ob napovedanih podražitvah električne energije, predstavlja strošek, ki ni zanemarljiv. Načrtujejo, da bi projektno dokumentacijo pridobili že v prvi polovici letošnjega leta, s samo izvedbo del pa naj bi končali do konca leta. (Jure Mernik)
Foto: Občina Slovenske Konjice