Konjičani bodo uporabili rezervni sklad

plazenje 2Občinski svet Občine Slovenske Konjice je sprostil 84.000 evrov, koliko jih je Občina še imela v rezervnem skladu. Razlog je, da bodo lahko čim hitreje sanirali posledice neurja, ki je 25. junija dodobra opustošilo vzhodne in jugovzhodne dele občine. “Ogromno je škode na cestah, na propustih, in tudi na nekaterih objektih. Ocenjena škoda je sicer bistveno večja od teh 84.000 evrov,” je dodal konjiški župan Miran Gorinšek. Del omenjenega zneska bo šel še za sanacijo enega plazu, ki se je pri stanovanjski hiši v Dobrnežu sprožil že leta 2014. Za to sanacijo so namreč Konjičani dobili odobrenih 39.000 evrov tudi s strani okoljskega ministrstva, sami pa morajo dodati 10.000 evrov.