Konjičan Cveto Štefanič: Za urejeno, prijazno in optimistično Dravinjsko dolino

 

Cveto Štefanič je predsednik konjiškega turističnega društva. Častitljivi društveni jubilej bodo počastili 24. junija. Napovedujejo pestro praznovanje.

Turistično društvo Slovenske Konjice je dejavno 90 let. Čestitke za jubilej!
Hvala. Zahvaljujem se v imenu vseh, ki so na širšem Konjiškem turizem soustvarjali v preteklo-sti in vseh tistih, ki pri soustvarjanju prijetnega utripa pomagajo danes.

Osrednja jubilejna prireditev bo 24. junija. Kaj pripravljate?
Luštno in zanimivo bo! (smeh) Na prireditvi bodo sodelovala prijateljska društva iz vse Slovenije. Veselimo se folklornih skupin iz Bele krajine in Zreč, harmonikarjev, konjenice… Pestro dogajanje v mestu bomo zaključili s koncertom Godbe na pihala Slovenske Konjice, pridružili se jim bodo godbeniki iz Tržiča.
Pripravljamo tudi likovne razstave slik znanih ustvarjalcev ter razstavo, na kateri bomo predstavili bogato kulturno dediščino naše Dravinjske doline. Upravičeno smo ponosni nanjo. Napovedujemo še tradicionalno žetev sivke v vrtovih pri dvorcu Trebnik, v katero želimo vključiti vse generacije.
Na dan praznovanja bomo postavili Zeleno stražo, tako smo poimenovali otroke iz vrtcev, ki bodo goste in domačine opozorili, da želimo živeti v čistem in urejenem okolju. Skratka, 24. junija vabim vse ljudi dobre volje, da se nam pridružijo na praznovanju 90. obletnice društva.

Kakšne aktivnosti pa sicer še načrtujete v letošnjem jubilejnem letu?
Praznovanje 90-letnice ni osrednji letošnji dogodek našega turističnega društva, vendar mu namenjamo veliko pozornosti zaradi spoštovanja tradicije.
Ustanavljamo tudi sekcijo za preučevanje Rimske kulture, saj je znano, da je skozi Slovenske Konjice potekala Rimska cesta, o tem ostajajo sledi, ki jih bomo obeležili, malo preučili in v promocijske namene dodali kakšen dogodek.
V jesenskem času bomo pripravili strokovno ekskurzijo po krajih ob toku reke Dravinje, saj se želimo povezati z vsemi društvi vse do Ptuja in Haloz.
Sicer pa so naše aktivnosti usmerjene tudi v projekt Z malimi koraki v turizem, ki ga bomo razvijali postopoma, z njim pa želimo spodbujati odraščajoče generacije k pripadnosti in spoznavanju svojega domačega kraja, v katerem odraščajo.

Kateri so bili ključni mejniki v razvoju turističnega društva?
Delovanje se je pravzaprav začelo v konjiškem planinskem društvu, njegovo uradno ime je bilo Dravinjska podružnica slovenskega planinskega društva Konjice.
Z željo, da se razvije delovanje tudi na turističnem področju, so leta 1932 ustanovili tujsko prometni odsek, ki dejansko predstavlja začetek turističnega društva. Izdali so brošuro Konjice, napisana je v treh jezikih (slovenščini, nemščini in srbohrvaščini), šteje 13 strani, v njej pa so poleg besedila tudi fotografije Konjic in okolice, oglasi ter zemljevidi Konjic, Konjiške gore in Pohorja. Turistične in druge informacije so turisti in obiskovalci dobili v posebej urejenem prostoru.
Turistično-propagandno vlogo je opravljal foto odsek, ki je leta 1933 izdelal približno 10.000 razglednic z različnimi posnetki s konjiškega območja. Zaslužna in vneta sodelavka je bila Slava Pernat, učiteljica na osnovni šoli. Planinsko društvo je s svojimi odseki uspešno delovalo do prihoda okupatorja leta 1941.

Sedanje generacije konjiško turistično društvo povezujemo predvsem z imenom Jože Fideršek.
Povsem upravičeno, saj je gospod Jože FidČeršek vrsto let opravljal vlogo predsednika. Zdaj je častni član konjiškega turističnega društva. Z velikim spoštovanje zremo v pretekla desetletja našega društva. Tudi zato, ker je dvakrat uspešno tekmovalo v mednarodnem projektu Entente Florale.
Vsa leta so člani društva ob pomoči podjetij, zavodov in Občine Slovenske Konjice vlagali napore, da živimo v lepo urejenem okolju, z razvito javno infrastrukturo, ki nam zagotavlja kakovostno bivanje. Imamo vse, kar imajo veliki! (smeh)
Vodenje konjiškega turističnega društva sem prevzel po nekajletnem predsedovanju gospoda Ervina Jančiča. To odločitev sem sprejel po temeljitem premisleku, saj sem ocenil, da moramo nadaljevati delo, ki so ga zastavili naši predhodniki. Nekateri se sicer niso strinjali z mojim delom, vendar mi je veliko ljudi zagotovilo sodelovanje, delati v dobrobit društva in lokalne skupnosti. Zato sem sprejel ta izziv. Priznam, da mi ni bilo lahko, vendar se je znova dokazalo, da je v slogi moč. Naše vodilo je biti prijazen do soljudi in odgovoren do narave. Ker turizem smo ljudje!

(Intervju si v celoti preberite v četrtkovi tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE).

 

Oglas