Končno prenovljena jedilnica v makolski šoli žal še ni v uporabi

Življenje v občini Makole je v letu 2020 najbolj krojila epidemija novega koronavirusa. Kljub temu so izpeljali nekaj pomembnih občinskih naložb.
»Najpomembnejša lanska naložba je bila sanacija kletnih prostorov v OŠ Anice Černejeve ter ureditev kuhinje, jedilnice in tehnične učilnice,« pojasni direktor občinske uprave Igor Erker. »Dosedanja kuhinja in jedilnica že dalj časa nista ustrezali normativom, prav tako pa je bilo nujno potrebno prenoviti kanalizacijsko in vodovodno napeljavo. Vrednost teh del je bila približno pol milijona evrov. Letos dela na šoli nadaljujejo, in sicer urejajo požarno varnost (uredili bodo ločene požarne sektorje v vseh etažah osnovne šole ter požarne stopnice). To bo predvidoma stalo približno 200.000 evrov.«

Dokončali novo krožišče
V sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo se je končala tudi investicija v ureditev regionalne ceste skozi naselje Pečke. Leta 2018 se je v okviru te investicije zgradil novi most čez Ložnico v naselju Pečke ter avtobusno postajališče. Lani so uredili krožišče, pločnik in cesto. Občina je to naložbo sofinancirala skupno približno 250.000 evrov. »Od drugih lanskih naložb v občini bi izpostavili še sanacijo plazu na cesti Reka-Rečka Gorca v vrednosti 32.000 evrov, za kar smo pridobili približno 23. tisoč evrov državnega sofinanciranja iz naslova naravnih nesreč,« dodajajo na občini.

Letos bo glavna naložba novi most
In s čim se bodo na občini ukvarjali letos? V osnutku proračuna so opredelili glavne naložbe. Za odhodke bodo namenili 2,5 milijona evrov. Najpomembnejše občinska investicija pa bo gradnja novega mostu v Ložnici, na cesti Pečke – Slovenska Bistrica. Tako imenovani Beli most je hudo poškodovan, zato ga bodo porušili in zgradili novega. Z deli bodo začeli že januarja, za naložbo pa bodo namenili okrog 400 tisoč evrov.
Med druge večje naložbe sodi tudi okrog 200 tisoč evrov vredna ureditev požarne varnosti v makolski osnovni šoli. Prav tako je v proračunu predvidena sanacija treh odsekov cest v naselju Stari Grad, ki so bili poškodovani v letu 2019 (45.000 EUR) ter investicije v drugo cestno infrastrukturo in javno razsvetljavo (cesta skozi naselje Strug, cesta Pečke-Jančič, cesta Mostečno-Purg-Lampret, cesta Spodnja Ložnica- Simrajh,  javna razsvetljava Stranske Makole-Štatenberg in javna razsvetljava Ložnica) – skupaj je za to predvideno 88. tisoč evrov. (B. Petelinšek, foto: Milan Sternad)

Oglas