Koliko tujih državljanov živi na Konjiškem in koliko slovenskih se odseli na tuje?

Statistika kaže, da se tuji državljani zadnja leta več priseljujejo v občino Slovenske Konjice. Še zlasti to velja za obdobja gospodarske rasti. Veliko slovenskih državljanov pa se obenem odseli na tuje.

Statistični urad Republike Slovenije objavlja različne statistične podatke o prebivalstvu Slovenije, tudi o priseljevanju in odseljevanju iz naše države.
Prevetrili smo dostopno statistiko in preverili, kako je s priseljevanjem in sestavo prebivalstva na območju konjiške, zreške, vitanjske in oplotniške občine. Je na Konjiškem zadnja leta res veliko več tujih državljanov?

Nekoliko nad povprečjem
Ali območje treh občin, ki sestavljajo Upravno enoto Slovenske Konjice, izstopa po številu tujcev, je težko reči. Zadnji dostopni podatki kažejo, da na tem območju živi večji delež tujih državljanov kot na območju sosednjih upravnih enot Slovenska Bistrica ali Šentjur in manj kot na območju Celja ali Maribora. Delež tujih državljanov med prebivalci konjiške upravne enote je sicer nekoliko višji od povprečja v državi, ki znaša 7,5 odstotka.

Več v Konjicah
Na območju občine Slovenske Konjice je po zadnjih dostopnih podatkih, to je v prvem polletju tega leta, živelo 15.042 oseb, od tega 1.262 tujih državljanov. Med njimi prevladujejo moški, teh je 928. Delež tujih državljanov na območju konjiške občine je tako več kot 8 odstotkov.
Na območju občine Zreče je v tem času živelo 464 tujih državljanov, med njimi 357 moških. V Vitanju je v prvem polletju prebivalo 110 tujih državljanov, od tega 95 moških, v Oplotnici pa 62, od tega 45 moških.

Občina 
Tuji državljani
Slovenske Konjice
1.262
Zreče
464
Vitanje
110
Oplotnica
62

Število tujih državljanov v konjiški, zreški, vitanjski in oplotniški občini v prvem polletju leta 2020. Skupaj: 1.898. Vir: SURS

Več priseljevanja v času rasti
Podatki kažejo, da se tuji državljani v zadnjih letih radi priseljujejo v občino Slovenske Konjice. Od leta 2008 se je število tujih državljanov na Konjiškem skoraj potrojilo. Če so še v letu 2008 na območju konjiške občine živeli dobri 3 odstotki tujih državljanov, jih je letos več kot 8 odstotkov.
Lani se je na območje občine Slovenske Konjice priselilo 271 oseb, leta 1995 pa denimo zgolj 8. Podatki o priseljevanju tujih državljanov v občino Slovenske Konjice od leta 1995 do vključno 2019 kažejo, da se je največ tujih državljanov v to občino priselilo leta 2007 (324), najmanj pa leta 1997 (5) (glej graf).
Če si na podlagi teh podatkov dovolimo nekaj sklepanja, bi lahko rekli, da se je največ tujih državljanov na Konjiško priselilo prav v času gospodarske rasti in cvetočega gradbeništva, medtem ko je število priseljenih tujih državljanov krepko upadlo po nastopu gospodarske krize v letih 2009 in 2010, nato pa se je postopoma spet, skupaj z gospodarsko rastjo, začelo dvigovati.
Verjetno bo na statistiko priseljevanja vplivala tudi epidemija koronavirusa in zmanjšana gospodarska aktivnost, vendar tega podatki še ne izkazujejo, saj so zadnji dostopni podatki za leto 2019.

Število tujih državljanov, ki so se od leta 1995 do 2019 priselili v občino Slovenske Konjice.

Koliko se jih odseli? 

Lani se je iz občine Slovenske Konjice v tujino odselilo 96 oseb. Od leta (1995) se jih je največ v tujino odselilo v ‘kriznem’ letu 2009 (201), najmanj pa v letu 1997 (4).
Iz občine Zreče je lani na tuje odšlo živet 37 oseb, iz občine Vitanje 12 in iz Oplotnice 9. Največ oseb se je z območja Zreškega na tuje odselilo v letu 2010 (54), iz občine Vitanje leta 2009 (16) in iz Oplotnice leta 2010 (23).

Število oseb, ki so se iz konjiške, zreške, vitanjske in oplotniške občine od leta 1995 do 2019 odselile v tujino. Vir: SURS
(Nina Krobat, lokalni časopis NOVICE)

Oglas