Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: ŽENSKA BREZ GROBA*

* oglasno sporočilo

Detektivsko raziskano in oprto na doslej neznane dokumente: Martin Pollack z veliko intenzivnostjo pripoveduje o usodi človeka, ki je eksemplarična za zgodovinske zaplete na majhnem prostoru med mejami. Po zgodovinskih dokumentih in pričevanjih spremljamo žalostno usodo Pauline Drolc, ki je bila iz Laškega deportirana v taborišče Hrastovec, nazadnje pa tudi kruto ubita.

Martin Pollack v svoji knjigi razgrne kruto usodo svoje tete, pri čemer ne opravičuje nobene strani, vpete v konflikt druge svetovne vojne. Ravno zaradi tega je njegovo pisanje tako privlačno, saj se zaveda neznosne kompleksnosti dogajanja, v katerem – parabolično rečeno – ni nobenih zmagovalcev.

Pričujoči dokumentarni in spominski roman postavlja ogledalo družbi in navdihuje za nadaljnje raziskovanje tragičnih med- in povojnih usod.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo

Naročnik oglasa: Celjska Mohorjeva družba