Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: LEKSIKON PRIIMKOV*

* oglasno sporočilo

Po Leksikonu imen zdaj med Slovence prihaja tudi Leksikon priimkov, glede na svojo pomembnost že dolgo časa težko pričakovana knjiga.

Slovar slovenskih priimkov je bil med najpomembnejšimi nalogami zapisan že ob ustanovitvi SAZU-ja in Inštituta za slovenski jezik pred 70 leti. Janez Keber se je v Etimološki in Leksikološki sekciji Inštituta kot raziskovalec ob rednem leksikografskem in leksikološkem delu za to nalogo kalil skoraj 40 let. Sodeloval je pri Slovarju slovenskega knjižnega jezika, pri slovarskem delu Slovenskega pravopisa, je avtor Slovarja slovenskih frazemov (2011), sodeloval je pri Slovarčku jezikovnega izrazja, od leta 1995 do 2008 je bil glavni urednik revije Jezikoslovni zapiski. Objavil je več kot tisoč člankov, razprav in publikacij.

Leksikon priimkov na skoraj tisoč straneh prinaša zapise o več kot 19.000 priimkih. Avtor v njem po treh desetletjih preverjanj v praksi pojasnjuje priimke glede na izvor in obliko, pogostnost in prostorsko razporejenost, prve ali zgodnje zapise v starih dokumentih oziroma virih, priimkovno podstavo in besedotvorno sestavo ter pomen. Leksikon je tako uporaben bodisi za poljudno bodisi za strokovno raziskovanje priimkov v Sloveniji.

Vabljeni v Mohorjevo knjigarno na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org, po elektronski pošti knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo