Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: BORIVEC Z BOGOM*

splet-borivec* oglasno sporočilo

Delo obsega faksimile odmevne pesniške zbirke Borivec z Bogom iz leta 1932, pesnika, kritika, esejista in prevajalca Franceta Vodnika, rojenega leta 1903 v Podutiku pri Ljubljani (umrl leta 1986 v Ljubljani.). Zbirka je izšla v samozaložbi in ob izidu naletela na izjemen kritični odmev. Zbirki je dodana spremna študija, v kateri France Pibernik z literarnozgodovinskega vidika obravnava religiozno liriko Franceta Vodnika, kronologija življenja in dela Franceta Vodnika (F. Pibernik), bibliografija (Martin Grum) in slikovno gradivo iz avtorjevega življenja.

Faksimile pesniške zbirke Borivec z Bogom Franceta Vodnika, ki je izšla leta 1932, v razburkanem obdobju med obema vojnama, je za sodobnega bralca zanimiv z dveh vidikov. Najprej lahko beremo pesmi kot odraz nazorsko jasno opredeljenega katoličana, ki sicer ni postavljal zgodovinskih mejnikov v slovenski književnosti, zato pa je z jasnimi pogledi na družbo in umetnost vidno posegal v dogajanje svojega časa. Pesmi Franceta Vodnika lahko prebiramo kot odraz nekega kataklizmičnega časa, kakršen je tudi danes, ko se človek rešuje iz vsakdanjih stisk celo s tem, da s svojim Bogom vzpostavi neposreden odnos. Zbirki je dodana tudi spremna študija, kronološki popis avtorjevega življenja in dela, bibliografija in slikovno gradivo iz avtorjevega življenja.

Namesto redne cene 19,50 EUR znižana cena 9,50 EUR: v knjigarni Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo

Oglas