Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah uspešno skozi leto 2017

Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah, ki šteje 499 članov, je v preteklem letu, kljub ne najboljši letini, poslovanje uspešno zaključila in ustvarila prihodke v višini 17,4 milijonov evrov, kar je za 7 odstotkov več kot leto poprej.

Leto 2017 na področju pridelave mleka, mesa in grozdja ni prineslo bistvenih sprememb glede na leta poprej. Stanje se je delno izboljšalo na mlečnem področju, kjer je odkupna cena spet nekoliko narasla, pri odkupu živine se je nadaljevalo cenovno nihanje v posameznih obdobjih, pri odkupu grozdja pa so poudarek dajali visoki kakovosti in zagotavljanju višjih cen. Kmetijska zadruga je tako imela v letu 2017 – 499 članov, 13.275.163 litrov odkupljenega mleka, 2943 odkupljenih glav govedi, 217.000 prodanih litrov vina, 153.000 malic v Zadružnikih Šmarje pri Jelšah in Kozje ter 8.242.000 evrov skupne prodaje v trgovinah.

Poleg tega, da so se v Kmetijski zadrugi skozi vse leto trudili, da bi bila njihova storitev tako na področju trgovine, odkupa, gostinstva ter pridelave in prodaje vina kakovostna in konkurenčna, so tudi investirali, za vse to pa bodo skrbeli tudi v tem letu, ko bodo veliko časa in dejavnosti poleg dobremu delu, posvetili obeležitvi kar dveh pomembnih obletnic, in sicer 70 letnici, od kar je bila ustanovljena zadruga ter 30 letnici, od kar je zadruga ustanovila današnjo Hišo vin Emino.

Več o poslovanju Kmetijske zadruge Šmarje boste lahko prebrali v Rogaških novicah.