Kje spremembe zaradi urejanja kolesarskih povezav?

kolesarjenjeNovi ukrepi. Več prostora za kolesarje.

V teh dneh, ko to znova omogočajo vremenski pogoji, v okviru EU projekta ‘Mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje’ nadaljujejo z ureditvijo kolesarskih povezav v ulicah, ki so še vključene v izvedbo projekta. V nekaterih ulicah je po projektu predvidena tudi sprememba prometne ureditve, v ta namen bodo nekatera obstoječa parkirna mesta preurejena kot del kolesarske poti, sporočajo z Mestne občine Celje. S tem ukrepom bodo zagotovili več prostora za kolesarje in izboljšali njihovo varnost, hkrati pa spodbudili kolesarjenje kot trajnostno obliko prevoza.

Kje spremembe?

V Jenkovi ulici bo tako preurejenih osem, v Kosovelovi ulici pa 18 parkirnih mest. Za stranke in obiskovalce bližnjih šol, ki so doslej parkirali na teh mestih, so nadomestna parkirišča uredili nasproti I. osnovne šole.

V Ulici frankolovskih žrtev, na območju pri vrtcu, bo kolesarska povezava urejena v obliki mešanega prometa (sharrow), v delu od dvignjenega prehoda za pešce do križišča z Mariborsko cesto pa bosta urejena kolesarska pasova. Več o tem pa v aktualnem Celjanu.