Kdo so občinski svetniki v občini Rogaška Slatina?

Po tem, ko so v Rogaški Slatini na enem volišču morali ponoviti glasovanje za občinske svetnike, so šele zdaj znani rezultati teh volitev. Kot v sosednjih občinah, bo tudi slatinski občinski svet v kar spremenjeni postavi. 20-članski svet bo sestavljalo 6 predstavnikov Socialnih demokratov (SD), štirje iz Social demokratske stranke (SDS), po dva iz Nove Slovenije (N.Si), Demokratične stranke upokojencev (DeSUS), Slovenske ljudske stranke (SLS) in Nestrankarske liste za razvoj Rogaške in podeželja ter po en predstavnik Stranke modernega centra (SMC) in Nestrankarske liste Toneta Plevčaka za prihodnost. Največ so pridobili Socialni demokrati, iz dveh mest na šest, eno mesto so pridobili predstavniki Social demokratske stranke. Kar tri mesta je izgubila Stranka modernega centra, dva pa predstavniki Demokratične stranke upokojencev (DuSUS-a). Ostale liste bodo imele nespremenjeno število sedežev. 9 sedaj izvoljenih svetnikov je bilo tudi v prejšnji sestavi občinskega sveta, 11 je novih, eden (Jože Erjavec) je že bil član občinskega sveta.
Svetniki občine Rogaška Slatina v mandatnem obdobju 2018-2022 bodo: Andrejka Flucher, Aleš Šket, Terezija Tomić, Velimir Krklec, Vesna Zagoda Peperko, Katja Turnšek Sambolić (vsi predstavniki SD-ja). Iz stranke SDS: Bojan Pirš, Janez Božak, Ivan Mijošek in Rozalija Šket. Mitja Škrabl in Martin Kidrič za stranko SLS. Iz Nestrankarske liste za razvoj Rogaške in podeželja Sergeja Sotošek in Jože Erjavec. Za N.Si Karl Sinko in Leonida Došler. Za DeSUS Boris Führer in Mateja Jagodič. Predstavnik SMC-ja bo Viljem Krklec, predstavnik Nestrankarske liste Toneta Plevčaka pa njen nosilec Anton Plevčak.