Kandidat stranke Desus v Slovenski Bistrici je Bojan Fajs

Za mandat v Državnem zboru se v Volilnem okraju Slovenska Bistrica za Desus poteguje Bojan Fajs. Je domačin, živi v Spodnji Novi vasi pri Slovenski Bistrici. Diplomirani inženir agronomije je zaposlen v Šolskem centru Šentjur, doma imajo kmetijo. V lokalnem okolju je ves čas dejaven na različnih področjih, predvsem v športu in v lokalni politiki. Bil je že v občinskem svetu, vodi občinsko Športno zvezo, je tudi predsednik občinskega odbora stranke Desus.
Meni, da je Desus edina stranka, ki dejansko skrbi za starejšo populacijo in obenem za to, da mladi dobijo možnost za redno zaposlitev, za stanovanje, za družino.
»Želimo si solidno in pravično družbo,« poudarja Fajs. »Naši cilji so predvsem vezani na to, da bo življenje starejše generacije dobro, ne glede na situacijo. Da bodo imeli varno in dostojno starost. Da pokojnine dosežejo tisto raven, za katero se vsi skupaj borimo. Da se odpravijo krivice tistim, ki so se upokojevali v najslabših časih, torej v letih med 2005-11 in se jim izplača odškodnina ter da se količnik nekako uravnovesi za vse. Ali bo 63,5 ali 71 %, bo pokazal čas. Jaz upam, da se bomo čim bolj približali tej drugi varianti.«
V programu Desusa nadalje opozori še na druge ključne smernice, za katere si bo prizadeval tudi sam, če bo izvoljen za poslanca: za javno zdravstvo, socialo in izobraževanje, za ohranitev zdravega okolja našim vnukom, proti razprodaji narodnega bogastva, proti koruptivnosti …
Verjame, da bo stranka ostala v parlamentu in da bodo dovolj močni, da bodo svoje ideje za starejšo generacijo in medgeneracijsko sodelovanje tudi uspešno udejanjili.

Podpora kandidatu
Bojanu Fajsu so na predstavitvi izrazili podporo številni lokalni predstavniki stranke, pa tudi  generalna sekretarka stranke Mija Pukl in predsednik sveta stranke Desus, dr. Srečko Felix Krope. (B. P.)

Dr. Srečko Felix Krope, Bojan Fajs in Mija Pukl