Kakšne pridobitve se obetajo Zbelovčanom?

Za nekaj hiš na Mlačah in za območje Zbelovega bodo zgraditi novi kanalizacijski sistem. Poldrugi milijon evrov vredna naložba bo med drugim prinesla tudi mini čistilno napravo za 350 populacijskih enot.
Kmalu se bodo lotili še gradnje novega mostu preko reke Dravinje, in sicer v bližini gasilskega doma na Zbelovem. Konjiški župan Miran Gorinšek je že podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem del – družbo UB Projekt iz Prebolda, oz. direktorjem te družbe Urošem Bratino. Pogodbena vrednost je 372 tisoč evrov.
Več v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE.