Kako se obnese pouk na daljavo na Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče?

Že skoraj tri tedne pouk na daljavo poteka tudi na Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče, vsi učitelji in predavatelji učijo od doma. Kako se je tak pouk obnesel do zdaj?

Ravnateljica oziroma direktorica mag. Jasmina Mihelak Zupančič je povedala, so v prvem tednu preizkusili več načinov dela, glavnino pouka tako zdaj izvajajo preko spletnih učilnic in videokonferenc. “Te so nam zelo blizu, saj je prav dobro videti dijake in sodelavce,” pravi.
Redno objavljajo vsebine na spletu, dnevno spremljajo delo, odzivnost in napredek, dijaki sodelujejo in opozarjajo tudi na težave, podajajo predloge.
Poraja se jim veliko negotovosti in dilem, kako bo z ocenjevanjem, maturo, zaključnimi izpiti, vpisi na fakultete, praktičnim poukom …
“Menim, da se bo našla ustrezna in dokaj poenotena odločitev za vse preizkuse in da dijaki za vpis na univerzo, fakulteto ne bodo prikrajšani. V tem času je res pomembno, da dijaki vztrajno pridobivajo znanje,” pravi ravnateljica.

Šola za vse?

Kako pa lahko pri pouku sodelujejo dijaki, ki morda nimajo računalnika niti dostopa do spleta? “Pri reševanju teh težav so ponudili pomoč nekateri operaterji telekomunikacij in tako smo preko Zavoda za šolstvo organizirali, da dijaki prejmejo računalnik z modemom s povezavo in tudi nekaj računalnikov smo kot šola dali v uporabo za delo na domu.”

Na daljavo tudi odrasli

Prav tako na daljavo potekajo programi za odrasle. “Udeleženci dobijo gradiva za posamezne module, k opravljanju obveznosti jih spodbujajo organizatorji izobraževanja in predavatelji, s katerimi so lahko v stiku,” pojasnjuje ravnateljica.
Na Šolskem centru ne izvajajo neformalnih programov izobraževanja (denimo tečajev) in tudi ne šole vožnje. S tečajniki ostajajo v stiku, v določenih programih jih spodbujajo k dejavnosti. SPOT svetovanje poteka preko telefona in e-pošte, prav tako SPOT registracije.
Podrobneje o tem v zadnji številki lokalnega časopsia NOVICE.
(Nina Krobat)