Kaj vse je med mešanimi komunalnimi odpadki?

*** oglasno sporočilo

V dobrih desetih letih, odkar smo v konjiški občini uvedli ločeno zbiranje odpadkov, se je delež ločeno zbranih frakcij iz 20 % povečal na več kot 75 %.
Kaj vse odlagamo v zabojnik za »ostale odpadke«, ki predstavljajo približno četrtino vseh zbranih odpadkov?
V skladu z zahtevami zakonodaje smo tudi v letu 2021 izvedli sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov. Vzorec je bil sestavljen iz odpadkov iz 2 področij v občini, enega na podeželju in enega iz ulice v mestu Slovenske Konjice. Odpadki so bili odvzeti v novembru. Več kot 600 kg odpadkov je bilo presortiranih na kar 23 frakcij (10 skupin).

Rezultati izvedene sortirne analize
Med odpadki je bilo:
– 37,5 % biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov, med katerimi je bilo največ papirnatih robčkov, brisač in serviet, manj ostankov hrane
– 32,4 % je bilo drugih odpadkov (predvsem plenic, nekaj gradbenih odpadkov in iztrebkov malih živali)
– 13, 1 % tekstila in oblačil
– 4,6 % papirja in kartona
Kovin, stekla plastike, zelene biomase, odpadne električne in elektronske opreme je bilo med odpadki malo.
Zaradi zime in kurilne sezone je bil v 4 % prisoten pepel.

Kaj lahko naredimo, da bo ostalih odpadkov še manj?
Količina odpadkov zadnja leta spet narašča. Pojavile so se velike količine odpadkov, ki jih prej ni bilo: zaščitne maske, COVID-19 testi. Več je embalaže od hrane (dostava na dom) in embalaže zaradi veliko naročil preko spleta. Največ bi morali narediti tisti, ki izdelke embalirane dajejo na trg. Uporabniki: korenito bi morali spremeniti način življenja in nakupovati premišljeno! Odpadke lahko še bolj natančno presortiramo v zabojnike: papir in karton (tudi drobna papirna in kartonska embalaža), embalaža, steklo, biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in čim manj in res najnujnejše v zabojnik za »ostale odpadke«. Vse ostalo pripeljemo na zbirni center: še uporabne »odpadke«, kosovne in nevarne odpadke, oblačila, gradbene odpadke, les, vejevje, odpadno električno in elektronsko opremo…. Več o ločevanju na www.jkp-konjice.si

NOVOLETNE ZAOBLJUBE – je med njimi tudi kakšna EKO?
Ob začetku novega leta si zadamo osebne cilje, ki jih želimo uresničiti v letu. Ene bolj uresničljive, druge manj: od prenehanja kajenja, izgube kilogramov, mogoče nakupa hiše ali avtomobila, selitve, poroke…., do manjših, a vseeno pomembnih. Kaj pa kakšna obljuba o izboljšanju odnosa do narave – Zemlje – okolja? Z majhnimi koraki, vsak dan, počasi, a vztrajno!

NEKAJ PREDLOGOV
1. Doma bom pridelal več hrane in ostanke BIO odpadkov kompostiral na lastnem kompostniku
2. Namesto plastenke bom uporabljal steklenico za večkratno uporabo in pil vodo iz pipe
3. Pri nakupovanju bom dobro razmislil, kaj potrebujem, in kupil izdelke s čim manj embalaže
4. Še uporabne izdelke bom oddal v ponovno uporabo in med rabljenimi izdelki tudi sam poiskal še uporabne stvari, ki jih potrebujem
5. Namesto v trgovino se bom odpravil na tržnico po BIO hrano
6. Kozmetične izdelke si bom izdelal sam
7. … in razmislil, ali in kako lahko moj dom postane »dom brez odpadkov«!

*** oglasno sporočilo

Oglas